Παρασκευή, 3 Απριλίου 2015

ΒΑΣΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

Βασικάπρωτογενή) χρώματα είναι αυτά τα οποία όταν συνδυαστούν μεταξύ τους μπορούν να παράγουν όλα τους δυνατούς χρωματισμούς. Τα χρώματα που προκύπτουν από τον συνδυασμό των βασικών λέγονται δευτερογενή. Για την περιγραφή των χρωμάτων χρησιμοποιούμε τα χρωματικά μοντέλα. Κάθε ένα από αυτά χρησιμοποιεί κάποια βασικά χρώματα και μία μέθοδο για την περιγραφή των χρωματικών αντιλήψεων που μπορεί να έχουμε.

Τα χρώματα είναι μία κωδικοποίηση του ανθρώπινου νευρικού συστήματος για να διακρίνει τα μήκη κύματος (ή τις συχνότητες) του φωτός που προσπίπτουν στο αισθητήριο όργανο της όρασης. Τα μήκη κύματος του φωτός που διεγείρουν τον ανθρώπινο οφθαλμό κυμαίνονται από περίπου 4.000 Å (400 nm) μέχρι 7.000 Å (700 nm). Στον πίνακα φαίνεται σε γενικές γραμμές η χρωματική κωδικοποίηση του ανθρώπινου οφθαλμού. Σε κάθε μήκος κύματος (ή συχνότητα) η όραση του ανθρώπου αντιστοιχίζει και ένα χρώμα.
Όταν στο μάτι του ανθρώπου προσπέσουν δύο ακτινοβολίες με διαφορετικά μήκη κύματος η ανθρώπινη όραση συνθέτει τα χρώματα δημιουργώντας καινούργια. Έτσι για παράδειγμα αν μία φωτεινή πηγή μάς φαίνεται ότι εκπέμπει κίτρινο χρώμα μπορεί αυτή να έχει μήκη κύματος στην περιοχή από 560 nm έως 590 nm ή να εκπέμπει ταυτόχρονα κόκκινες και πράσινες ακτινοβολίες που όταν συντίθενται μας δίνουν κίτρινο χρώμα. Για τη δημιουργία των χρωμάτων δεν μας είναι απαραίτητα όλα τα μήκη κύματος του ορατού φωτός αλλά μόνο ορισμένα από αυτά. Με άλλα λόγια στηριζόμενοι σε κάποια χρώματα τα οποία ονομάζουμε βασικά ή πρωτογενή μπορούμε να συνθέσουμε τα υπόλοιπα.
Τα βασικά χρώματα που χρησιμοποιούμε για τη σύνθεση των χρωμάτων δεν είναι ίδια σε όλες τις εφαρμογές. Οι διαφορές σχετίζονται με τον τρόπο που παράγεται το φως που φτάνει στο μάτι αλλά και με το επιθυμητό οπτικό αποτέλεσμα. Το φως που βλέπουμε μπορεί να προέρχεται από απευθείας εκπομπή (π.χ. οθόνη), από απορρόφηση που οφείλεται σε ανάκλαση ή από απορρόφηση καθώς αυτό διέρχεται μέσα από ημιδιαφανή χρωματιστά υλικά. Κατά την εκπομπή του φωτός τα μήκη κύματος «αθροίζονται» για τη δημιουργία του χρωματικού αποτελέσματος ενώ κατά την απορρόφηση του φωτός από τα υλικά τα μήκη κύματος «αφαιρούνται» και δημιουργούν το χρωματικό αποτέλεσμα. Παράλληλα η αντίληψη του φωτός από τον άνθρωπο περιλαμβάνει επιπλέον χαρακτηριστικά όπως η λαμπρότητα (brightness) και η χρωματική καθαρότητα (saturation). Με άλλα λόγια η αίσθηση του χρώματος είναι μία πολύπλοκη ανθρώπινη διαδικασία.
Για την διευκόλυνση της περιγραφής και της αναπαραγωγής των χρωμάτων δημιουργήθηκαν τα λεγόμενα χρωματικά μοντέλα. Καθένα από αυτά βασίζεται σε συγκεκριμένα βασικά (πρωτογενή) χρώματα. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι σπάνια δύο εφαρμογές φτάνουν στο ίδιο χρωματικό αποτέλεσμα ακόμη και στην περίπτωση που χρησιμοποιούν το ίδιο χρωματικό μοντέλο. Μία εικόνα φαίνεται διαφορετική σε οθόνες από διαφορετικό κατασκευαστή και δύο κόκκινες μπογιές από διαφορετικό κατασκευαστή δίνουν διαφορετικό κόκκινο χρώμα.

ΒΑΣΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ

Αν προσέξουμε τα χρώματα του φάσματος που υπάρχουν σε ένα ουράνιο τόξο ή που δίνει η ανάλυση του λευκού φωτός από ένα πρίσμα θα παρατηρήσουμε ότι μέσα σ’ αυτά δεν υπάρχουν πολλά από τα χρώματα που βλέπουμε (όπως το καφέ). Η πολυπλοκότητα, η ύπαρξη πολλών χρωματικών μοντέλων, οι δυσκολίες και τα προβλήματα που παρατηρούνται στη δημιουργία των χρωμάτων γίνονται κατανοητά αν λάβουμε υπόψη τη σύνθεση του φωτός που λαμβάνει το ανθρώπινο μάτι και τη φυσιολογία του ανθρώπινου νευρικού συστήματος που δημιουργεί την αίσθηση των χρωμάτων.
Στον αμφιβληστροειδή χιτώνα του ανθρώπινου ματιού υπάρχουν τα κύτταρα που ονομάζονται φωτοϋποδοχείς ή φωτοαισθητήρες. Οι φωτοϋποδοχείς περιλαμβάνουν δύο τύπους κυττάρων τα κωνία και τα ραβδία. Τα ραβδία είναι υπεύθυνα για την αντίληψη του αμυδρού φωτός ενώ τα κωνία (ή κωνικά κύτταρα) για την αντίληψη των χρωμάτων. Υπάρχουν τρία είδη κωνικών κυττάρων:
 • S-κωνία: είναι ευαίσθητα σε φωτόνια μικρού μήκους κύματος και παρουσιάζουν μέγιστη ευαισθησία σε μήκος κύματος περίπου 4.200 Å (420 nm). Είναι ευαίσθητα στο μπλε φως.
 • Μ-κωνία: είναι ευαίσθητα σε φωτόνια μεσαίου μήκους κύματος και παρουσιάζουν μέγιστη ευαισθησία σε μήκος κύματος περίπου 5.300 Å (530 nm). Είναι ευαίσθητα στο πράσινο φως.
 • L-κωνία: είναι ευαίσθητα σε φωτόνια μεγάλου μήκους κύματος και παρουσιάζουν μέγιστη ευαισθησία σε μήκος κύματος περίπου 5.600 Å (560 nm). Είναι ευαίσθητα στο κόκκινο φως.
Η ευαισθησία των κωνίων σε διαφορετικά μήκη κύματος οφείλεται σε φωτοευαίσθητες χρωστικές ουσίες τις φωτοψίνες οι οποίες περιέχουν κάποιες πρωτεΐνες που ονομάζονται οψίνες. Κάθε είδος κωνίου περιέχει διαφορετικές φωτοψίνες. Το φως, καθώς προσπίπτει στα κωνικά κύτταρα, τα διεγείρει ανάλογα με τα μήκη κύματος που περιλαμβάνει. Τα κωνικά κύτταρα στέλνουν σήματα που φιλτράρονται μέσα από το οπτικό νεύρο και οδηγούνται στον εγκέφαλο. Η όλη διαδικασία δημιουργεί την τελική αντίληψη των χρωμάτων από τον άνθρωπο. Κάθε χρώμα που αντιλαμβανόμαστε οφείλεται στους συνδυασμούς των σημάτων που δίνουν οι φωτοϋποδοχείς. Ετσι, τα βασικά στοιχεία τα οποία αντιλαμβάνεται το ανθρώπινο μάτι, είναι εντάσεις των Κόκκινο Πράσινο και Μπλε, σε μία πολύπλοκη διαδικασία σύνθεσης.
Η δημιουργία των φωτουποδοχέων στο μάτι καθορίζεται από ένα χρωμόσωμα που βρίσκεται στο γονίδιο Χ, που είναι φυλοκαθοριστικό. Οι γυναίκες έχουν δύο τέτοια γονίδια, ενώ οι άντρες ένα. Έτσι είναι πιο πιθανό οι άντρες να παρουσιάσουν χρωματικές ανωμαλίες από τις γυναίκες. Το χρωμόσωμα αυτό βρέθηκε να έχει τις περισσότερες διαφορές από άνθρωπο σε άνθρωπο (πάνω από 80 ποικιλίες), με αποτέλεσμα διαφορές στην αντίληψη των χρωμάτων, ειδικά ανάμεσα στο κόκκινο και το πράσινο. Ένα 10% των γυναικών διαθέτουν τέταρτο είδος κωνίων, διαθέτοντας έτσι πραγματική τετραχρωματική όραση. Το τέταρτο αυτό είδος είναι ευαίσθητο στο κάτω μέρος των συχνοτήτων, δηλαδή προς το υπέρυθρο. Επίσης, οι άνδρες έχουν λιγότερα κωνία κατά μέσο όρο, έως 30% και αντίστοιχα περισσότερα ραβδία, βλέποντας έτσι μικρότερη ποικιλία χρωμάτων αλλά πιο καθαρά στο σκοτάδι.

ΒΑΣΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

 Για την περιγραφή και χρήση των χρωμάτων έχουν αναπτυχθεί διάφορες προσεγγίσεις περιγραφής τους, τα Χρωματικά μοντέλα. Χρησιμοποιούν μέθοδο παρόμοια με το μάτι. Αναλύουν/συνθέτουν την εικόνα σε αρκετά μικρά ομοιόμορφα στοιχεία, τα εικονοστοιχεία (pixels), με βάση κάποιες μεθόδους. Τα επιμέρους αυτά στοιχεία θεωρούνται ομοιόμορφα. Συνήθως αποτελούνται από ένα χρώμα η τον συνδυασμό κάποιων λίγων, των βασικών του κάθε μοντέλου. Έτσι προσεγγίζουν αρκετά την εικόνα που βλέπουμε, με διαφορετική ακρίβεια το καθένα. Τα χρώματα αυτά και οι μέθοδοι διαφέρουν από μοντέλο σε μοντέλο.

 ΧΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ RGB

Με τα βασικά αυτά χρώματα έχει δημιουργηθεί το χρωματικό μοντέλο RGB με το οποίο μπορεί να γίνει η κωδικοποίηση όλων των χρωμάτων που εμφανίζονται σε μία οθόνη. Στην 8bit έκδοση του χρωματικού αυτού μοντέλου κάθε χρώμα μπορεί να παρασταθεί με μία τριάδα αριθμών από 0 έως 255. Το μοντέλο βασίζεται στο γεγονός ότι όταν μία οθόνη δεν εκπέμπει φως εμφανίζεται μαύρη. Τα υπόλοιπα χρώματα δημιουργούνται με υπέρθεση των τριών βασικών με συγκεκριμένη αναλογία. Τα βασικά, τα δευτερογενή χρώματα και μερικά παραδείγματα δίνονται παρακάτω στην 8bit αυτή έκδοση του μοντέλου:
 • Μαύρο: (0,0,0)
 • Λευκό: (255,255,255)
 • Κόκκινο: (255,0,0)
 • Πράσινο: (0,255,0)
 • Μπλε: (0,0,255)
 • Κίτρινο: (255,255,0)
 • Γαλάζιο: (0,255,255)
 • Μοβ (Magenta): (255,0,255)
 • Πορτοκαλί: (255,102,0)
Το μοντέλο αυτό μπορεί να παρασταθεί με έναν κύβο χρωμάτων σε ένα καρτεσιανό σύστημα συντεταγμένων. Στην αρχή των αξόνων είναι η κορυφή του κύβου που αντιστοιχεί στο μαύρο χρώμα, ενώ στις κορυφές του κύβου που βρίσκονται πάνω στους άξονες βρίσκονται τα βασικά χρώματα (Κόκκινο, Πράσινο, Μπλε). Τα δευτερογενή χρώματα βρίσκονται στις τρεις κορυφές του κύβου που βρίσκονται απέναντι από τα αντίστοιχα βασικά χρώματα και στην κορυφή απέναντι από το μαύρο βρίσκεται το λευκό. Κάθε χρώμα στο σύστημα αυτό προσδιορίζεται από ένα σημείο στον κύβο με τρεις συντεταγμένες. Στη διαγώνιο μεταξύ μαύρου και λευκού βρίσκονται όλες οι αποχρώσεις του γκρι.

ΒΑΣΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ

Στην εκτύπωση των εντύπων χρησιμοποιείται ευρέως το σύστημα CMY που είναι συμπληρωματικό μοντέλο του RGB. Τα τρία βασικά χρώματα στο CMY είναι: Γαλάζιο (Cyan) – Μαγεντιανό κόκκινο (Magenta) – Κίτρινο (Yellow). Με τα τρία αυτά χρώματα δημιουργούνται τα δευτερογενή Κόκκινο – Πράσινο – Μπλε ως εξής:
 • Κόκκινο: Μαγεντιανό κόκκινο(Magenta) + Κίτρινο
 • Πράσινο: Κίτρινο + Γαλάζιο
 • Μπλε: Γαλάζιο + Μαγεντιανό κόκκινο(Magenta)
 Το μοντέλο αυτό βασίζεται στο γεγονός ότι το υπόβαθρο της εκτύπωσης είναι το λευκό χαρτί που ανακλά όλα τα χρώματα (μήκη κύματος). Κάθε βασικό χρώμα που προστίθεται με ένα μελάνι απορροφά ορισμένα χρώματα και αποδίδει τα υπόλοιπα. Για παράδειγμα το κίτρινο μελάνι απορροφά το μπλε χρώμα και αφήνει το πράσινο και το κόκκινο να ανακλαστεί. Εδώ ο συνδυασμός των τριών βασικών χρωμάτων δίνει το μαύρο χρώμα (πλήρης απορρόφηση των ακτινοβολιών). Μαύρο χρώμα επίσης προκύπτει από το συνδυασμό ενός βασικού και του αντιθέτου του δευτερογενούς


 • Μαύρο: Γαλάζιο + Μαγεντιανό κόκκινο(Magenta) + Κίτρινο
 • Μαύρο: Γαλάζιο + Κόκκινο
 • Μαύρο: Μαγεντιανό κόκκινο(Magenta) + Πράσινο
 • Μαύρο: Κίτρινο + Μπλε
 Τα μελάνια όμως από τη φύση τους δεν μπορούν να αποδώσουν συγκεκριμένα μήκη κύματος – χρώματα (όπως τα pixels μίας οθόνης) αλλά μία ευρεία περιοχή του χρωματικού φάσματος. Το αποτέλεσμα είναι συνδυασμός των τριών βασικών χρωμάτων να δίνει ένα καφετί χρώμα αντί για το μαύρο. Για το λόγο αυτό προστέθηκε στο μοντέλο CMY και το μαύρο μελάνι με αποτέλεσμα να προκύψει το χρωματικό μοντέλο CMYK (Cyan – Magenta – Yellow – Black). Πρακτικά στην εκτύπωση δεν χρησιμοποιείται σήμερα το CMY μοντέλο αλλά το CMYK. Το μοντέλο CMY μπορεί να παρασταθεί όπως και το RGB με ένα κύβο σε ένα καρτεσιανό σύστημα αξόνων με το λευκό χρώμα στην αρχή των αξόνων και τα βασικά χρώματα πάνω στους άξονες.


ΒΑΣΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ


Στην παραδοσιακή ζωγραφική χρησιμοποιείται το χρωματικό μοντέλο RYB με βασικά χρώματα τα Κόκκινο (Red) – Κίτρινο (Yellow) – Μπλε (Blue). Με τα τρία αυτά βασικά χρώματα δημιουργούμε τα δευτερογενή ως εξής:
 • Πορτοκαλί: Κόκκινο + Κίτρινο
 • Πράσινο: Κίτρινο + Μπλε
 • Μοβ: Μπλε + Κόκκινο
Στο μοντέλο αυτό υπάρχουν και τριτογενή χρώματα που δημιουργούνται από τα πρωτογενή και τα δευτερογενή. Τα πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή χρώματα φαίνονται στον χρωματικό τροχό. Το χρωματικό αυτό μοντέλο περιγράφει σε πολύ αδρές γραμμές τη συμπεριφορά των χρωμάτων που παράγονται από ανάμειξη των χρωστικών που χρησιμοποιούνται στις μπογιές ζωγραφικής και παρουσιάζει σημαντικά προβλήματα στην εφαρμογή του. Το υλικό από το οποίο είναι κατασκευασμένες οι μπογιές περιέχει χρωστικές που ανακλούν μεγάλες περιοχές του ορατού φάσματος που διαφέρουν ανάλογα με την εταιρεία που παρασκευάζει τις μπογιές. Με άλλα λόγια όλες οι κόκκινες μπογιές δεν είναι ίδιες και δεν παρουσιάζουν τις ίδιες ιδιότητες όταν αναμειχθούν με άλλες μπογιές. Για το λόγο αυτό στη ζωγραφική δεν είναι δυνατόν να παρασκευάσουμε όλα τα χρώματα από τα παραδοσιακά πρωτογενή. Έτσι κάθε παρασκευάστρια εταιρεία δημιουργεί μία δικιά της γκάμα βασικών χρωμάτων που περιλαμβάνουν τα πρωτογενή, τα δευτερογενή, ορισμένα τριτογενή ή άλλα χρώματα, το λευκό και το μαύρο. Με τα χρώματα αυτά μπορεί να δημιουργηθεί κάθε επιθυμητό χρωματικό αποτέλεσμα.

ΒΑΣΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ


Η οθόνη της τηλεόρασης και του υπολογιστή λειτουργεί με τρία βασικά χρώματα: Κόκκινο – Πράσινο – Μπλε (Red – Green – Blue: RGB). Με συνδυασμό αυτών των χρωμάτων μπορούμε να δημιουργήσουμε τα δευτερεύοντα ή δευτερογενή χρώματα ως εξής:
Από τους συνδυασμούς των πρωτογενών ή των δευτερογενών χρωμάτων μπορούμε να δημιουργήσουμε όλους τους δυνατούς χρωματισμούς. Τα τρία πρωτογενή χρώματα όταν συνδυαστούν δίνουν το λευκό.
 • Λευκό: Κόκκινο + Πράσινο + Μπλε
Λευκό επίσης δίνουν και οι συνδυασμοί ενός πρωτογενούς και του αντίθετού του δευτερογενούς (συμπληρωματικά χρώματα).
 • Λευκό: Κόκκινο + Γαλάζιο
 • Λευκό: Πράσινο + Μοβ (Magenta)
 • Λευκό: Μπλε + Κίτρινο

Πέμπτη, 2 Απριλίου 2015

ΟΙ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΕΣ
1.Γιατί χρειάζεται ένας διακοσμητή; Δηλαδή, ο απλός πολίτης δεν έχει άποψη και χρειάζεται την άποψη κάποιου άλλου;
ΕΔΙΕ: Ποτέ δεν θεωρούμε ότι ο άνθρωπος, που μας ζητάει να συνεργασθούμε, δεν έχει άποψη. Αντίθετα, ο πελάτης αυτός είναι πολύ υποψιασμένος για να αναζητά ειδικευμένους επαγγελματίες του είδους. Άλλωστε ένας διακοσμητής μπαίνει σ’ ένα έργο όταν κληθεί και αυτός που ζητά τη συνεργασία έχει άποψη γι’ αυτό. Γενικά, ο διακοσμητής καλείται με τις γνώσεις του να βάλει σε μία κατεύθυνση τα θέλω του πελάτη του, χωρίς φυσικά να τα ακυρώνει.
2. Τι είναι Διακόσμηση και γιατί χρειάζομαι Διακοσμητή;
ΕΔΙΕ: 
Διακόσμηση είναι η τέχνη, που αναλύει τις εξειδικευμένες ανάγκες και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του πελάτη-χρήστη και διαμορφώνει τον χώρο του βάσει αυτών. Η Διακόσμηση είναι μια εφαρμοσμένη τέχνη και διέπεται από αρχές και κανόνες, απαιτούνται δε ειδικές γνώσεις πάνω σε πολλά τεχνικά θέματα, πέραν βέβαια της ανεπτυγμένης αισθητικής, που θεωρείται απαραίτητη.
3. Οι φίλοι μου έκαναν ένα ωραίο σπίτι μόνοι τους, χωρίς να προσφύγουν σε κάποιον ειδικό. Εγώ γιατί να το κάνω όταν για το καινούργιο μου σπίτι κάνω τόσα έξοδα;ΕΔΙΕ: Θα ήταν ανόητο να υποστηρίξουμε ότι δεν υπάρχουν άλλοι, εκτός των διακοσμητών που έχουν αισθητική άποψη, ισορροπία και κριτήριο. Όμως όπως είπαμε πιο πάνω απαιτούνται και ειδικές γνώσεις εργονομίας, σχεδιαστικές, οικοδομικές, γνώσεις για την λειτουργία των χρωμάτων κ.α. Γι’ αυτό πιστεύουμε, ότι ακόμα και αν παραδεχθούμε ότι οι γνωστοί σας είναι εξαιρετικά χαρισματικά άτομα, οι λύσεις που δόθηκαν στον δικό τους χώρο, δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι θα λύσουν και τα προβλήματα του δικού σας.
Η κατασκευή ενός σπιτιού, όντως, συνεπάγεται έξοδα και κανείς δεν σας υποχρεώνει να καταφύγετε σε διακοσμητή, παρά μόνον αν πιστεύετε ότι θα σας προσφέρει ουσιαστικά. Πάντως με τη φροντίδα του διακοσμητή ένα σπίτι είναι ωραίο όχι μόνον αισθητικά, αλλά και λειτουργικά!!!
4. Μήπως τελικά ο διακοσμητής είναι μόνο για τους οικονομικά ευκατάστατους, που μπορούν να αντέξουν επιπλέον κόστος;
ΕΔΙΕ: Ο διακοσμητής αναλαμβάνει ό,τι του αναθέσουν και πληρώνεται ανάλογα με το είδος συνεργασίας και βάσει ενιαίου τιμοκαταλόγου και γραπτής προσφοράς. Ρωτήστε και μάθετε πριν συνεργασθείτε με ένα διακοσμητή, ζητείστε γραπτή προσφορά. Το ωραίο περιβάλλον το έχουμε ανάγκη και το αξίζουμε ΟΛΟΙ και όχι μόνον οι ευκατάστατοι. Πάντως, έχει αποδειχθεί στατιστικά ότι ο διακοσμητής κάνει καλύτερη ταξινόμηση των εξόδων. Δηλαδή επιτυγχάνει καλύτερο και πιο λειτουργικό αποτέλεσμα με τα ίδια ή και λιγότερα χρήματα.
5. Μήπως ο διακοσμητής θα μου επιβάλλει το δικό του γούστο ή θα με οδηγήσει σε ακριβές επιλογές αντικειμένων για το σπίτι;
ΕΔΙΕ: Καταρχήν για να συμβεί αυτό, πρέπει να του το έχετε επιτρέψει. Παρόλα αυτά στην περίπτωση, που ένας διακοσμητής επιβάλλει το δικό του γούστο, αυτό για τα δικά μας πιστεύω είναι αποτυχία, όσο αισθητικά καλό και αν είναι το αποτέλεσμα. Διότι δημιούργησε έναν χώρο για τον εαυτό του και οχι για τον πελάτη του. Όσον αφορά στις επιλογές των αντικειμένων, αυτές εξαρτώνται αποκλειστικά από εσάς. Ο διακοσμητής μπορεί και πρέπει να προτείνει διάφορες επιλογές, η τελική απόφαση όμως, επιβάλλεται να είναι του πελάτη.
6. Γιατί να προσλάβω διακοσμητή όταν τα περισσότερα καταστήματα έχουν δικούς τους διακοσμητές, οι υπηρεσίες των οποίων μάλιστα δεν χρεώνονται;
ΕΔΙΕ: Πράγματι σήμερα ακόμη και οι πιο μικρές εταιρείες διαθέτουν κάποιον συνεργάτη – διακοσμητή, ευτυχώς… Όπως όμως είναι ευνόητο, λογικό και απόλυτα θεμιτό, η κάθε εταιρεία προωθεί τα δικά της προϊόντα. Ο δε συνεργάτης της είναι αδύνατον να συνυπολογίσει άλλα προϊόντα από άλλες εταιρείες και του είναι δύσκολο στην ολιγόωρη συζήτηση μαζί σας, να αναλύσει σε βάθος τις ρεαλιστικά δικές σας ανάγκες. Σκεφθείτε ότι ο κάθε χώρος αποτελείται από επί μέρους στοιχεία που πρέπει να συνδεθούν αρμονικά για την δημιουργία ενός ειδικού και μοναδικού προσωπικού περιβάλλοντος. Άλλωστε ο διακοσμητής πληρώνεται από εσάς, ενώ ο συνεργάτης - διακοσμητής πληρώνεται από την εταιρεία για να είναι γνώστης του συγκεκριμένου προϊόντος και να το προωθεί σωστά. Αυτό που σίγουρα μπορεί να κάνει άψογα είναι να βοηθήσει με τις εξειδικευμένες γνώσεις του, τον συνάδελφο του στην τελική του πρόταση, ως προς την τελική απόφαση.
Σεβόμαστε όλους τους συναδέλφους μας, που εργάζονται στις διάφορες επιχειρήσεις, γιατί έχουν εξειδικευμένη γνώση στο αντικείμενό τους, όμως είναι αδύνατο να έχουν συνολική άποψη του χώρου, του ύφους και των απαιτήσεων του πελάτη. Βεβαίως αν πιστεύετε ότι, αποσπασματικές απόψεις μπορούν να σας βοηθήσουν στη συνολική κατασκευή, τότε σαφώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους συγκεκριμένους συναδέλφους μας.
7. Πότε πρέπει να απευθυνθώ στο διακοσμητή; Όταν το σπίτι έχει ολοκληρωθεί και πρόκειται να αγοράσω τα έπιπλα;
ΕΔΙΕ: Όχι είναι η πιο λανθασμένη επιλογή. Κατά την άποψη μας η βάση ενός χώρου ξεκινά από τη σωστή χωροταξική μελέτη, τη σωστή οργάνωση και λειτουργία του και αυτό μπορεί να γίνει μόνον αν συνεργασθείτε με τον διακοσμητή από την αρχή, ακόμη και πριν πέσουν τα μπετά. Ένας μεγάλος Διακοσμητής και δάσκαλος έλεγε: "πριν πέσουν τα μπετά, γιατί στο χαρτί σβήνεις και ξανασχεδιάζεις χωρίς έξοδα". Η λειτουργικότητα και η αισθητική επιβάλλεται να ισορροπούν. Σ’ ένα κακώς οργανωμένο περιβάλλον, ακόμα και η πιο άψογη αισθητική δεν φιλοξενείται σωστά!!!
8. Πως και που θα βρω έναν αξιόπιστο διακοσμητή;
ΕΔΙΕ: Αξιόπιστος επαγγελματίας διακοσμητής θεωρείται αυτός, που είναι ικανός να αποδείξει τις σπουδές του και την επαγγελματική του οντότητα και αν θέλουμε να προχωρήσουμε στην ουσία είναι αυτός που σέβεται την επαγγελματική δεοντολογία του κλάδου μας. Σημειώνεται ότι η ΕΔΙΕ δέχεται, ως τακτικά μέλη της μόνον αυτούς τους επαγγελματίες και υποστηρίζει συγκεκριμένη φιλοσοφία δουλειάς, βάσει της οποίας δρα συμβουλευτικά στα μέλη της.
9. Πόσο πρέπει να πληρώσω ένα διακοσμητή και πως θα ξέρω ότι δεν πληρώνω παραπάνω απ’ όσο δίνει η αγορά;
ΕΔΙΕ: Οι επαγγελματίες διακοσμητές-μέλη της ΕΔΙΕ εργάζονται βάσει ενιαίου τιμοκαταλόγου και ανάλογα με τον τρόπο συνεργασίας τους, δίνουν γραπτή προσφορά και αν γίνει αποδεκτή, υπογράφουν και ενιαία συμφωνητικά παροχής υπηρεσιών. Συμβουλεύουμε να ρωτά κανείς το κόστος και να διαβάζει το αντίστοιχο συμφωνητικό, πριν αναθέσει την εργασία που θέλει.
10. Όλοι οι διακοσμητές είναι εξίσου καλοί και σε κατοικίες και σε επαγγελματικούς χώρους, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους;
ΕΔΙΕ: Το βέβαιο είναι ότι κάθε έργο είναι ένα αντικείμενο μελέτης και ως τέτοιο το αναλύεις και προσπαθείς να δώσεις λύσεις στα προβλήματά του. Επίσης βέβαιο είναι ότι οι διακοσμητές διδάσκονται πώς να μελετούν ένα χώρο, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι κάποιοι συνάδελφοι δεν ειδικεύονται περισσότερο σε έναν τομέα. Αν θα είναι καλοί σ’ αυτό που παραδίδουν, εξαρτάται από πολλές παραμέτρους, με κυριότερη την επαφή που έχει ο διακοσμητής με τον πελάτη του. Σίγουρα, πάντως, το καλό αποτέλεσμα δεν είναι πάντα ευθέως ανάλογο με τη δαπάνη.
11. Πως μπορώ να εμπιστευθώ έναν διακοσμητή, ότι θα μου κάνει αυτό που θέλω;ΕΔΙΕ: Υπάρχουν τριών ειδών διακοσμητές:
Α. Εκείνοι, που επιβάλλουν τις απόψεις τους στον πελάτη.
Β. Εκείνοι, που απλώς εφαρμόζουν τις απαιτήσεις του πελάτη τους.
Γ. Εκείνοι, που προσπαθούν να ισορροπήσουν τις απαιτήσεις του πελάτη τους, με το εργονομικά και αισθητικά «ορθό».
Γιατί ένα υπνοδωμάτιο, χώρος ηρεμίας, βαμμένο σε ένα κατακόκκινο χρώμα, εξ ορισμού διεγερτικό, δεν είναι ο,τι πιο σωστό μπορεί να φαντασθεί κανείς, ακόμη και αν είναι σφοδρή επιθυμία του πελάτη-χρήστη. Ο σωστός επαγγελματίας διακοσμητής πρέπει να αναλύσει τις ψυχολογικές επιπτώσεις αυτής της επιλογής στον πελάτη του και αν δεν υπάρξει αλλαγή απαίτησης, πρέπει να επιλέξει τον σωστό τόνο και την ποσότητα, που θα είναι αβλαβής στον χρήστη.
Η ΕΔΙΕ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΕΙ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΣΑΦΩΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΑΠΟΨΗ.
12. Πως θα ξέρω, ότι ο Διακοσμητής που προσέλαβα είναι ένας υπεύθυνος Επαγγελματίας;
ΕΔΙΕ: 
Σωστή ερώτηση! Όπως σε όλα τα επαγγέλματα και εδώ υπάρχουν «ευκαιριακοί» που εκμεταλλεύονται την έλλειψη ενημέρωσης, καθώς και το γνωστόν «στην Ελλάδα είσαι ο,τι δηλώσεις».  Η ΕΔΙΕ - ΕΝΩΣΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ κάνει τακτικά μέλη, όσους αποδεικνύουν τις σπουδές τους και την νομιμότητα της εργασίας τους, εργάζονται δε σύμφωνα με τον διεθνή κώδικα δεοντολογίας, όσον αφορά στις σχέσεις τους με τους πελάτες. Μόνον σ’ αυτούς παρέχει την ταυτότητα της Ένωσης. Ζητήστε του λοιπόν να σας δείξει την ταυτότητα μέλους της ΕΔΙΕ και απευθυνθείτε στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Ένωσης, για κάθε διευκρίνηση ή βοήθεια ή ακόμη και για διάφορα, που τυχόν προκύψουν στις σχέσεις σας.
13. Θέλω να συνεργαστώ με Διακοσμητή, αλλά φοβάμαι ότι είναι ακριβός!
ΕΔΙΕ: 
Είναι δεδομένο ότι κάθε εργαζόμενος πρέπει να αμείβεται για το προϊόν, που παράγει έστω και αν αυτό είναι απλές συμβουλές, που όμως προέρχονται από σπουδές και εμπειρία και λύνουν προβλήματα. Στην περίπτωση παροχής υπηρεσίας, όπου και εντάσσεται η δουλειά του διακοσμητή η ΕΔΙΕ προτείνει στα μέλη της ένα τιμοκατάλογο μίνιμουμ αμοιβών, για επί μέρους εργασίες ή συνολικό έργο, ο οποίος διαμορφώνεται ανάλογα με την πείρα, τις γνώσεις και την καταξίωση του κάθε μέλους της.
Λάβετε όμως υπ’ όψιν σας, ότι ο διακοσμητής θα σας προλάβει από τυχόν λάθη, που θα φανούν αργότερα και θα αναγκαστείτε να διορθώσετε.
Και όλοι γνωρίζετε πόσο στοιχίζουν αυτά τα λάθη…
Ακόμη θα σας βοηθήσει λόγω της εμπειρίας του να επιλέξετε το καταλληλότερο συνεργείο ή προμηθευτή, με το μικρότερο δυνατό κόστος και την υψηλότερη ποιότητα.
ΜΗΠΩΣ ΛΟΙΠΟΝ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΗ ΞΑΝΑΓΥΡΙΖΕΙ ΣΤΗΝ ΤΣΕΠΗ ΣΑΣ;
14. Τι πτυχία ή τι πιστοποιητικά πρέπει να έχει ένας διακοσμητής;ΕΔΙΕ: Οι διακοσμητές με εμπειρία πέραν των 25 ετών έχουν βεβαιώσεις εργαστηρίων ελευθέρων σπουδών κι όσοι προέρχονται από το εξωτερικό πτυχία κολεγίων. Σήμερα η ειδικότητα της εσωτερικής αρχιτεκτονικής είναι ενταγμένη, πλέον και στα ΤΕΙ, στα ΙΕΚ, στα ΙΙΕΚ στην χώρα μας, αλλά και σε πολλά πανεπιστήμια διεθνώς.
Στόχος μας, σε συνεργασία με διεθνείς ενώσεις, είναι να αναβαθμίσουμε και να διευρύνουμε το επίπεδο σπουδών και να αναγνωρισθεί, όπως στην υπόλοιπη Ευρώπη και στις ΗΠΑ, το πτυχίο μας και η ειδικότητα μας και τα επαγγελματικά μας δικαιώματα.

Τετάρτη, 1 Απριλίου 2015

Sxediase: Απλή εκτίμηση κόστους κατασκευής για κατοικίες

Πηγή  http://sxediase.blogspot.gr/

Sxediase: Απλή εκτίμηση κόστους κατασκευής για κατοικίες


Πολλές φορές, η εκ των προτέρων εκτίμηση του ακριβούς κόστους για μια κατοικία , δεν καταλήγει με ασφάλεια σε κάποια αποτελέσματα που θα...

Sxediase: Προυπολογισμός κόστους ανά ομάδα εργασιών

Πηγή  http://sxediase.blogspot.gr/

Sxediase: Προυπολογισμός κόστους ανά ομάδα εργασιών:
Πρόκειται για προσεγγιστική εκτίμηση κόστους ανά κατηγορία εργασιών για συνήθη κτίρια κατοικιών . Δεν συμπεριλαμβάνονται κοινόχρηστοι...

Μουσείο Μπενάκη : ΕΠΙΣΚΕΨΗ / ΕΚΘΕΣΕΙΣ / ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Μουσείο Μπενάκη : ΕΠΙΣΚΕΨΗ / ΕΚΘΕΣΕΙΣ / ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ