Δευτέρα, 23 Σεπτεμβρίου 2013

Κανόνες χρήσης του blog μας...ΚΑΝΟΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ BLOG 

Στα πλαίσια της σωστής και ουσιαστικής λειτουργίας του blog της ΕΔΙΕ, θεσπίζονται κάποιοι κανόνες, που αφορούν την χρήση του blog, από τα μέλη.

1) Το blog είναι μια ανοιχτή επικοινωνία για τα μέλη ή όχι της Ένωσης και τους φίλους του DESIGN. Το blog διαχειρίζεται ομάδα μελών των διοικητικών οργάνων με επικεφαλής τον συνάδελφο Δημήτρη Τσαρούχα. Οι αναρτήσεις στο blog δεν εκφράζουν την Ένωση, παρά μόνον αυτές, που φέρουν την υπογραφή των διαχειριστών. 

2) Στο blog θα γίνονται δεκτά φυσικά πρόσωπα που το προφίλ τους δεν είναι ψεύτικο, έχουν ολοκληρωμένο και πραγματικό όνομα και είναι εμφανές ότι έχουν κάποια σχέση - έμμεση ή άμεση - με τον επαγγελματικό χώρο του DESIGN ή συγγενών επαγγελμάτων

3) Η θεματολογία  αφορά το DESIGN και θέματα που αφορούν τον κλάδο και τους εργαζομένους/απασχολούμενους σε αυτόν. Συζητήσεις έξω από την θεματολογία μπορούν να διαγραφούν ανά πάσα στιγμή από τους διαχειριστές.

4) Δεν επιτρέπονται:
α) ανάρτηση διαφημίσεων παντός είδους (διαφήμιση δεν θεωρείται η παρουσίαση εργασιών για εμπορικούς πελάτες)
β) αναρτήσεις με περιεχόμενο που προσβάλουν πνευματικά δικαιώματα δημιουργών
γ) και γενικότερα οι αναρτήσεις που δεν συμφωνούν με τον Νο 3 κανόνα χρήσης.

5) Οι συζητήσεις που αναπτύσσονται γίνονται με επιχειρήματα, ιδιαίτερα όταν αφορούν κριτική σε εργασίες και διέπονται από τον Κώδικα Δεοντολογίας της Ένωσης. Προσωπικές επιθέσεις και υποτιμητικά σχόλια δεν έχουν θέση στην ομάδα. Συζητήσεις που εκτρέπονται μπορεί να διαγραφούν από τους διαχειριστές

6) Οι διαχειριστές έχουν το δικαίωμα, να αποβάλουν κάποιο μέλος, εάν δεν τηρεί τους κανόνες χρήσης και εφόσον έχουν εξαντλήσει όλες τις δυνατότητες για συνεννόηση με το μέλος. 

Δευτέρα, 16 Σεπτεμβρίου 2013

Εκλογές Διοικητικών Οργάνων Ένωσης Διακοσμητών Ελλάδας-Ε.ΔΙ.Ε. 2013-2016Εκλογές Διοικητικών Οργάνων Ε.ΔΙ.Ε. 2013-2016 17/10/13 ώρες 17.00-20.00


Χρήσιμες πληροφορίες για την διαδικασία των Εκλογών

Η διενέργεια των εκλογών, για την ανάδειξη των μελών των Διοικητικών Οργάνων, για το χρονικό διάστημα 2013-2016 είναι επιβεβλημένη συνέχεια της Διάταξης  Αναγνώρισης Σωματείου με αριθ. εκθ. 143/27-6-2013 του Ειρηνοδικείου Λάρισας, υπό τον Ειρηνοδίκη Γεώργιο Πουσπουρίκα.


Οι Εκλογές θα διεξαχθούν την Πέμπτη 17 Οκτωβρίου 2013, από τις 17:00 έως τις 20:00.
Οι εκλογές διεξάγονται με ευθύνη της Εφορευτικής Επιτροπής  και της Νομικής Συμβούλου κας Λίνας Μαυρογιώργου.
Στο έργο της, η Εφορευτική Επιτροπή (μέλη που δεν είναι υποψήφια σε καμιά κατηγορία) συνεπικουρείται από την απερχόμενη Διοικούσα Επιτροπή και την Νομική Σύμβουλο.

  • Το δικαίωμα του «εκλέγειν» και του «εκλέγεσθαι» για τα όργανα: Διοικητικό Συμβούλιο, Επιτροπή Δεοντολογίας και Ελεγκτική Επιτροπή, έχουν μόνο τα εγγεγραμμένα Τακτικά μέλη της Ένωσης.
  • Το δικαίωμα του «εκλέγειν» για την Επιτροπή Νέων, έχουν μόνο τα εγγεγραμμένα Δόκιμα και σπουδαστικά μέλη της Ένωσης.
  • Ενώ το δικαίωμα του «εκλέγεσθαι» για την Επιτροπή Νέων, έχουν μόνο τα εγγεγραμμένα Δόκιμα μέλη της Ένωσης.

Το μέλος έχει την δυνατότητα, να είναι υποψήφιο μόνο σε ένα διοικητικό όργανο, ανάλογα με την κατηγορία, που ανήκει. Οικονομικά τακτοποιημένα μέλη (τακτικά, δόκιμα, σπουδαστικά) είναι όσοι συνάδελφοι, έχουν εξοφλήσει την συμμετοχή τους για την ίδρυση του φορέα.                                                                                                       
Τα τακτικά και δόκιμα μέλη έχουν συμμετοχή 30€
Τα σπουδαστικά μέλη έχουν συμμετοχή 10€

Η Εφορευτική Επιτροπή,  καταγράφει την ψήφο του μέλους, ως έγκυρη, αφού διαπιστώσει ότι είναι εγγεγραμμένο Τακτικό μέλος της Ένωσης και οικονομικά ταχτοποιημένο. 

Το μέλος ψηφίζοντας, επιλέγει από το ψηφοδέλτιο:
-Από 1 Μέχρι 7 υποψηφίους για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
-Από 1 Μέχρι 3 υποψηφίους για την ανάδειξη των μελών της Επιτροπής Δεοντολογίας.
- Από 1 Μέχρι 3 υποψηφίους για την ανάδειξη των μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής.


Για την Επιτροπή Νέων ψηφίζουν μόνον τα δόκιμα και σπουδαστικά μέλη
Η Εφορευτική Επιτροπή,  καταγράφει την ψήφο του μέλους, ως έγκυρη, αφού διαπιστώσει ότι είναι εγγεγραμμένο Δόκιμο η Σπουδαστικό μέλος της Ένωσης και οικονομικά ταχτοποιημένο. 

Το μέλος ψηφίζοντας, επιλέγει από το ψηφοδέλτιο:
- Από 1 Μέχρι 3 υποψηφίους για την ανάδειξη των μελών της Επιτροπής Νέων.


Το ψηφοδέλτιο θα αποσταλεί στα email σας το πρωί της 17ης Οκτωβρίου και θα υπάρχει και στα αρχεία της ομάδας και στο blog της Ένωσης. Το ψηφοδέλτιο σας, αφού ψηφίσετε το στέλνετε ηλεκτρονικά στην διεύθυνση (email) της Νομικής Συμβούλου (linamalaw@yahoo.gr) από τις 17:00 έως τις 20:00, η οποία και παραδίδει, τα ψηφοδέλτια που έλαβε, προσωπικά, στην Εφορευτική Επιτροπή, προς καταμέτρηση, μετά την λήξη της ψηφοφορίας.

Μετά το τέλος της ψηφοφορίας, η Εφορευτική Επιτροπή κάνει την καταμέτρηση των σταυρών, ανά υποψήφιο, στο σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων, συντάσσει με την Νομική Σύμβουλο, το πρακτικό των εκλογών με τα αποτελέσματα και τα ονόματα των μελών όλων των Διοικητικών Οργάνων. Τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν στις 18/10/13 και στην ομάδα και στο blog της ΕΔΙΕ


Κατά παρέκκλιση, επειδή είναι οι πρώτες εκλογές της Ένωσης και είναι σε Πανελλήνιο επίπεδο αποφασίστηκε, από τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής τα εξής:  
1.    Οι εγγραφές  ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗΝ Ε.ΔΙ.Ε. 18-7-13.doc μπορούν να αποστέλλονται, με mail στην διεύθυνση: epitropi.forea@ymail.com έως και τις 16/10/13 και ώρα 20.00.
2.    Επίσης οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν και έχουν τις προϋποθέσεις, να είναι υποψήφιοι, θα πρέπει να καταθέσουν μια ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΔΙΕ 2013-2016.doc με mail στην διεύθυνση: epitropi.forea@ymail.com  έως τις 16/10/13 και ώρα 20.00
3.    Μαζί με την δήλωση υποψηφιότητας θα πρέπει να στείλουν: Σύντομο βιογραφικό και φωτογραφία, προκειμένου να αναρτηθούν στην αντίστοιχη ιστοσελίδα της Ένωσης, http://hellenicinteriordesignersassociation.blogspot.gr/ που θα ενημερώνει τα μέλη για τους υποψηφίους.
4.    Όσοι συνάδελφοι έχουν ήδη στείλει αίτηση εγγραφής και δεν έχουν καταθέσει το ποσό συμμετοχής ίδρυσης, που τους αναλογεί, για διάφορους λόγους, μπορούν να ψηφίσουν και να καταθέσουν μετά, έως και τις 30/10/13.
5.    Μετά από αυτήν την ημερομηνία, όσοι δεν έχουν δώσει την εισφορά τους, θεωρούνται μη μέλη. Η αντιμετώπιση είναι ισότιμη για ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ.

Ήδη στην σελίδα http://hellenicinteriordesignersassociation.blogspot.gr/  έχουν  αναρτηθεί  τα βιογραφικά,  των  έως τώρα, υποψηφίων.

Σε περίπτωση, που θέλετε περισσότερες πληροφορίες άμεσα, επικοινωνήστε στα τηλέφωνα:
2410 670234 (18.00 - 20.00)
6936 937841  (18.00 -20.00)
Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις για εγγραφές, συνδρομές, την ιδιότητα του μέλους, αλλά και για τις εκλογές δίνονται μέσω mail στη διεύθυνση: epitropi.forea@ymail.com  έως τις 21.00 της 16ης Οκτωβρίου 2013.

Η Διοικούσα Επιτροπή